work

WORK


Asi­ak­kai­nam­me on kym­men­kun­ta mer­kit­tä­vää lää­ke­fir­maa, jois­ta osal­le hoi­dam­me ma­te­ri­aa­le­ja myös poh­jois­mai­hin. Teem­me ak­tii­vi­ses­ti työ­tä yli kah­den­kym­me­nen brän­din kans­sa. Re­fe­rens­se­jä tai tu­lok­sia emme hy­gi­e­ni­a­syis­tä voi täs­sä esi­tel­lä.

Ota yhteyttä, niin ju­tel­laan li­sää.